Đâu phải dựa dẫm, lệ thuộc!

Không khó để nhận ra, dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12) vừa qua, bên cạnh những lời chúc mừng tốt đẹp, bày tỏ sự ghi nhận của đông đảo quần chúng dành cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, vẫn còn đó một vài cá nhân chủ ý nêu lên chính kiến trái chiều, bày tỏ sự hoài nghi, lo ngại về tính hiệu quả của công tác đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) và hợp tác trên lĩnh vực quân

Đọc thêm

Bác bỏ những luận điệu lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước

Luôn tỏ thái độ hằn học, tâm địa không trong sáng, triệt để lợi dụng những khó khăn, bất cập trong đời sống xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta là một thủ đoạn không hề mới của các thế lực thù địch, phản động. Song, lần này, phi nhân tính hơn là, họ lợi dụng chính những đau thương, mất mát không chỉ riêng Việt Nam mà cả thế giới đang phải gánh chịu

Đọc thêm

Mục đích chính trị và thói đạo đức giả

Trước khi kết thúc năm cũ, đã thành một thói quen khó bỏ, một số tổ chức thù địch, hoặc thiếu thiện chí đối với Việt Nam lại trao vài loại “giải thưởng nhân quyền”, công bố một số báo cáo mà mục đích, nội dung là tập trung xuyên tạc, vu khống Việt Nam về nhân quyền.  Với cái gọi là “Phóng viên không biên giới” (RSF) cũng vậy, trong phần về Việt Nam thể hiện trong báo cáo công bố ngày 16/12/2021, tổ chức này lặp lại nguyên

Đọc thêm

Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng

Vấn đề một đảng hay nhiều đảng lãnh đạo, cầm quyền không phải là vấn đề mới và vấn đề này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Về khách quan, vấn đề này phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước, mỗi đảng khi lên lãnh đạo, cầm quyền. Về chủ quan, nó phụ thuộc tương quan so sánh lực lượng giữa các giai cấp, các bộ phận trong một xã hội, mà mỗi nước có thể có một đảng

Đọc thêm

Kiên định và phát triển sáng tạo học thuyết mác-xít (tiếp theo và hết)

Nhìn lại thế kỷ XX và hai thập niên đầu của thế kỷ XXI càng cho thấy sự cần thiết và cấp bách phải phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc một cách sáng tạo, trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh tiến trình tổ chức thực tiễn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác lý luận của Đảng ta. Trung

Đọc thêm

Bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác trong tình hình hiện nay

Suốt nhiều thập niên, tư tưởng, lý luận về hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa – linh hồn và phương pháp của Chủ nghĩa Mác-Lênin – đã bị xuyên tạc một cách giáo điều hay cơ hội đủ loại và ngày càng bị bóp méo một cách ác ý. Càng về cuối thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21, các thủ đoạn đó càng trở nên bành trướng về quy mô, đa dạng về hình thức, nguy hiểm về tính chất và thâm

Đọc thêm

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam tôn trọng, bảo đảm

Tín ngưỡng, tôn giáo là lĩnh vực thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị  lợi dụng xuyên tạc hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng bịa đặt trắng trợn tình hình tôn giáo ở Việt Nam, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam “sách nhiễu”, “đàn áp”, “triệt hạ” tôn giáo, bị “quốc tế” chỉ trích, lên án. Theo chúng, để có tự do tôn giáo ở Việt Nam thì Đảng Cộng

Đọc thêm

Dạ tiểu nhân làm sao đo được lòng quân tử?

Hồ Chí Minh là người cộng sản chân chính, là nhà chính trị rất đề cao vấn đề đạo đức. Theo Người, đạo đức không chỉ là “gốc”, là nền tảng, là sức mạnh và nhân tố chủ chốt của người cách mạng, mà còn là thước đo lòng cao thượng của con người, là gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước.  Suốt cả cuộc đời mình, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho người cán bộ, đảng

Đọc thêm

Lịch sử đã khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam

Thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ Internet, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng các thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm. Đáng chú ý, chúng tổ chức viết, tạo lập và phát tán phát nhiều thông tin, vi deo, hình ảnh trên các trang mạng xã hội Facebook, Youtube… có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo ý

Đọc thêm

Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) của Đảng đã ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình”. Điều đó hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam và tiến trình lịch sử thế giới. Tuy vậy, trong thời gian qua, các

Đọc thêm