Chế độ một Đảng cầm quyền không phải nguyên nhân của tham nhũng

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tại Việt Nam những năm gần đây đã đạt kết quả quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc trong xây dựng hệ thống chính trị, môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, được quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, thế lực thù địch, phản động thời gian qua vẫn cố gieo rắc quan điểm sai trái cho rằng: Chế độ một đảng

Đọc thêm

VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ LÀ KHÔNG CẦN BÀN CÃI

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị. Mặt trận được xác định là công cụ quan trọng để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Theo Hiến pháp năm 2013, “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân…”. Điều này càng khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt nam là một bộ phận không thể thiếu được của hệ thống chính trị nước ta. Tuy nhiên,

Đọc thêm

ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH ĐẢNG

Đảng ta luôn khẳng định, đoàn kết là giá trị cốt lõi, đường lối chiến lược, cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động lại cho rằng “Đảng Cộng sản đang phân biệt, đối xử, kỳ thị các giai tầng trong xã hội, không quan tâm để có chính sách phát triển các dân tộc

Đọc thêm

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CAO ĐẸP CỦA CHỦ TỊCH CHÍ MINH MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN VỚI THỜI GIAN

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam được UNESCO công nhận năm 1987, tại kỳ họp lần thứ 24. Ở Người có sự hội tụ và phát huy đến mức cao nhất, hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, có sự kết hợp giữa phương Ðông và phương Tây, kim, cổ, trí, dũng và nhân văn, vĩ đại nhưng vô cùng giản dị và khiêm nhường.

Đọc thêm

THỰC HIỆN QUY HOẠCH NHÂN SỰ TRUNG ƯƠNG KHÓA MỚI LÀ QUY TRÌNH CÔNG TÁC CÁN BỘ QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG

Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII diễn ra từ ngày 02/10 đến 8/10/2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương họp bàn, thống nhất cho ý kiến về các vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước, trong đó có nội dung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tuy nhiên, lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động đã tán phát lên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc công tác quy

Đọc thêm

CHỈ CÓ NHỮNG KẺ ẤU TRĨ MỚI XUYÊN TẠC QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT NAM – HOA KỲ

Vừa qua, nhân sự kiện Tổng thống Mỹ Biden thăm chính thức Việt Nam, một số tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam đã tán phát lên không gian mạng bài viết“Tại sao Nguyễn Phú Trọng lại phải giở trò cũ trong dịp đóng Tổng thống Biden”. Nội dung bài viết cho rằng Việt Nam “từ bế tắc về kinh tế tới lại kẹt với hai bạn vàng nên phải chạy sang giả thân với Tư bản”, “ngả sang Đông nhưng lại bị gió độc, nay phải vội vã

Đọc thêm

NHỮNG THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC CỦA VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Gần đây, trên các trang mạng của các tổ chức thù địch với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam ở nước ngoài đã tán phát cái gọi là “Tuyên cáo về tình hình Việt Nam năm 2023” với nội dung xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam, chúng cho rằng Việt Nam hiện nay “văn hóa suy đồi, kinh tế lụn bại, xã hội đầy bất công”. Đây đúng là luận điệu của những kẻ xấu, ghen ăn, tức ở, thậm

Đọc thêm

TỰ TU CHỈNH, “ĐÁNH THẮNG KẺ ĐỊCH BÊN TRONG CỦA MỖI CHÚNG TA”

Biểu hiện suy thoái hàng đầu về đạo đức, lối sống đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ ra là: “Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình”. Vì vậy, đấu tranh đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân là góp phần làm trong sạch hóa, lành mạnh hóa đội ngũ cán bộ,

Đọc thêm

CẦN KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã bồi đắp nên bản lĩnh, trí tuệ, cốt cách của con người Việt Nam, kết tinh các giá trị văn hóa, tạo thành sức mạnh nội sinh giúp toàn dân ta vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách khắc nghiệt để đi đến những thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, trong bối cảnh mới, phát huy các giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam

Đọc thêm

CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI CÓ TÂM TRÍ TRONG SÁNG MỚI HIỂU ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA TRƯỜNG PHÁI “NGOẠI GIAO CÂY TRE VIỆT NAM”

Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, công tác đối ngoại có vị trí, vài trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo dựng và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nền ngoại giao của Việt Nam mềm mại, khôn khéo được ví giống như cây tre với “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách,

Đọc thêm