Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực tế của Đảng Cộng sản Liên Xô đã chứng minh, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ Liên Xô là do đã từ bỏ các nguyên tắc xây dựng Đảng dẫn đến sự tan rã của Đảng. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, trong các kỳ đại hội Đảng gần đây, vấn đề kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng là quá trình phát triển nhận thức lý luận của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn của 36 năm đổi mới theo hướng

Đọc thêm

Những kẻ giảo hoạt và lá bài “nhân quyền”

Đã từ rất lâu, người ta nói về nhân quyền với tư cách một khái niệm có tính phổ quát toàn cầu và điều này đã được giải nghĩa, quy định trong nhiều văn bản luật pháp quốc tế cũng như quy định trong luật pháp của các quốc gia. Thế nhưng, nhân quyền vẫn bị hiểu sai lệch, bị bóp méo trong tư duy, quan điểm của không ít tổ chức, cá nhân và khi khái niệm đó bị “xô lệch” thì họ luôn tìm cớ để bôi vẽ

Đọc thêm

NHẬN DIỆN NHỮNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ MỚI TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

Các thế lực thù địch, phản động luôn xác định phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng là mũi nhọn và là con đường gần nhất dẫn tới sự xói mòn về niềm tin, gây rối loạn về tư tưởng ở mọi đối tượng, từ cán bộ cấp cao cho đến những người dân thường. Có thể nhận diện một số âm mưu chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng hiện nay như sau: Thứ nhất, chuyển hướng từ công kích trực diện,

Đọc thêm

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC VỚI LUẬN ĐIỆU “QUÂN ĐỘI TRUNG LẬP” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Đòi hỏi “Quân đội phải trung lập” là thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng Việt Nam. Mục đích cuối cùng của chúng là tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới vô hiệu hóa và làm chệch hướng quân đội cách mạng. Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam có mối quan hệ vô cùng đặc

Đọc thêm

TÌNH HÌNH TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA VIỆT NAM CẦN PHẢI ĐƯỢC NHÌN NHẬN ĐÚNG!

Trong những năm qua, tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những “mảnh đất màu mỡ” thường xuyên bị thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bất chấp thực tế là những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền con người, bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi, các cá nhân, tổ chức phản động, nhà đài thiếu thiện chí với

Đọc thêm

PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỚI QUÂN ĐỘI: THỦ ĐOẠN CŨ NHƯNG NGUY HIỂM!

Cứ mỗi lần đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam thì các đối tượng phản động, cơ hội chính trị lại càng ráo riết xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội ta hòng tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, suy

Đọc thêm

LẠI GIỞ GIỌNG “CHÓ SỦA TRĂNG”!

Trong 7 ngày, từ ngày 03 – 09/10/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp, thống nhất nhiều nội dung quan trọng và đã ban hành 03 nghị quyết, 01 kết luận, trong đó có Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Đọc thêm

KHÔNG THỂ CÓ KIỂU TỰ DO “VÔ THIÊN VÔ PHÁP”!

Trong những năm qua, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội luôn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhất là các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để vu khống, xuyên tạc, bất chấp thực tế là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc và luật pháp quốc tế. Một trong những thủ đoạn được chúng sử dụng thường xuyên đó

Đọc thêm

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TỰ DO VÀ THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN INTERNET Ở VIỆT NAM

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang chia sẻ trên nhiều diễn đàn, các hội nhóm bài viết “Việt Nam hoàn toàn không có tự do Internet”. Theo nội dung của bài viết, Việt Nam là đất nước không có tự do Internet là bởi vì Internet ở Việt Nam chỉ là công cụ tuyên truyền của Đảng; Việt Nam ngăn cấm truy cập những thông tin của thế giới tự do, bóp nghẹt tự do Intenet và “bắt oan” những nhà hoạt

Đọc thêm

TẠI SAO ĐÀI Á CHÂU TỰ DO (RFA) LẠI KHÔNG NGỪNG NGỨA MỒM XUYÊN TẠC VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM?

Trong nhiều năm qua, Đài Á châu tự do (RFA) hầu như chưa bao giờ đề cập đến nhưng thông tin, nhận định, đánh giá tích cực về Việt Nam, ngay cả các sự kiện, vấn đề được nhân dân Việt Nam ủng hộ, được dư luận thế giới đồng tình, đánh giá cao thì cơ quan truyền thông này cũng tiếp cận vấn đề từ góc độ tiêu cực và thiên kiến để bịa đặt, vu khống, tạo diễn đàn để một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện

Đọc thêm