Bảo vệ chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực điện ảnh

Thời gian qua, việc một số bộ phim do nước ngoài sản xuất bị cơ quan chức năng kiên quyết xử lý, cấm phổ biến tại Việt Nam vì có nội dung xuyên tạc lịch xử, vi phạm chủ quyền quốc gia đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao của dư luận. Từ những diễn biến phức tạp của vấn đề này, đòi hỏi thời gian tới cần sự chủ động vào cuộc, sát sao hơn từ phía các cơ quan chức năng cũng như

Đọc thêm

Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc

Các địa phương trong cả nước đang sôi nổi vào mùa lễ hội truyền thống đầu năm mới. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa phong tục, tín ngưỡng của đồng bào, lễ hội truyền thống còn là dịp đẩy mạnh quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch. Trong khi lễ hội văn hóa truyền thống ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách thì các đối tượng có tư tưởng thù địch lại ra sức xăm xoi tìm kẽ

Đọc thêm

Thay đổi tư duy trong đầu tư, phát triển văn hóa

Đầu tư phát triển văn hóa là một nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chiến lược, đường hướng, mục tiêu phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, thời gian qua vấn đề đầu tư cho phát triển văn hóa vẫn còn tồn tại không ít bất cập, hạn chế. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Đảng ta đề ra “văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, bên cạnh nỗ

Đọc thêm

Xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam

Những năm gần đây, đất nước ta đã có sự thay đổi nhanh chóng về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là giao lưu quốc tế trong thời đại 4.0. Ðiều ấy bên cạnh những thuận lợi đặt ra không ít thách thức khi một số giá trị cũ không còn phù hợp, việc du nhập những giá trị mới thiếu sự chọn lọc làm nảy sinh nhiều hệ lụy. Do đó, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người phù hợp

Đọc thêm

Giữ gìn bản sắc văn hóa trong lĩnh vực du lịch

Xây dựng các sản phẩm hấp dẫn, độc đáo là đòi hỏi tất yếu của ngành du lịch để thu hút du khách. Tuy nhiên gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều những khu du lịch trong nước vay mượn, sao chép các đặc trưng văn hóa nước ngoài, thậm chí tạo dựng những bản sao không gian kiến trúc, biểu tượng văn hóa của các nước khác với quy mô lớn, nguy cơ khiến văn hóa bản địa trở nên lu mờ, thậm chí yếu thế trước văn hóa

Đọc thêm

NGĂN CHẶN KỊP THỜI SỰ XÂM NHẬP CỦA CÁC SẢN PHẨM VĂN HÓA NGOẠI LAI ĐỘC HẠI

Hội nhập toàn cầu đã đem lại những cơ hội, điều kiện thuận lợi trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác phát triển về mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Thời gian qua, bên cạnh việc tiếp nhận những sản phẩm văn hóa có chất lượng cao, hướng con người đến những giá trị tiến bộ, nhân văn, dân chủ, đoàn kết thì cũng có không ít những sản phẩm mượn danh văn hóa để truyền bá những tư tưởng, nội dung thiếu lành mạnh,

Đọc thêm

VÔ CẢM – CĂN BỆNH CẦN LÊN ÁN

Trong một lần về quê, ngồi uống cà phê với mấy anh bạn, bỗng trong quán xảy ra xô xát, đánh nhau giữa một số thanh niên, trong lúc những người lớn tuổi tiến đến can ngăn, thuyết phục để nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn thì một số thanh niên lại thờ ơ lướt web, thẩm chí một số dùng điện thoại quay ghi lại hình ảnh không mấy đẹp đẽ đó để tung lên mạng… khi sự việc giải quyết xong, một anh bạn vì quá bức xúc

Đọc thêm

Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Văn học, nghệ thuật cũng là mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội thường xuyên lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Nhận diện và đấu

Đọc thêm

Thách thức từ những vấn đề xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

An ninh phi truyền thống đang trở thành một trong những mối thách thức gay gắt nhất, không thể coi nhẹ, là vấn đề cấp thiết đối với mọi quốc gia. Thách thức an ninh phi truyền thống được biểu hiện ở nhiều mặt, trong đó thách thức từ vấn đề xã hội có ảnh hưởng sâu rộng đến sự tồn tại và phát triển của đất nước, đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở nước ta. AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG, VẤN ĐỀ XÃ

Đọc thêm

Tạo đột phá trong phát triển văn hóa: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước (tiếp theo và hết)

Những công trình văn hóa tầm cỡ, hiện đại, chuyên nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tiếp cận các giá trị văn hóa nghệ thuật phong phú, đa dạng của cộng đồng mà còn góp phần tạo nên những biểu tượng, thương hiệu văn hóa quốc gia, vươn tầm quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây là yếu tố quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, cũng như góp phần xác lập vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Hiện

Đọc thêm