THI ĐUA YÊU NƯỚC CHÍNH LÀ ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN

Vừa qua, trên trang mạng của Đài Á Châu tự do (RFA) đã tán phát bài viết “Khi lòng yêu nước bị “định hướng”, với cái nhìn định kiến, chủ quan, nhà đài đã cố tình phủ nhận giá trị và kết quả của các phong trào thi đua yêu nước ở Việt Nam khi cho rằng đó là “sáo rỗng và không hiệu quả”, “là chuyện tranh giành”, “ganh đua”… Rõ ràng đây là những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bôi đen sự thật về phong trào thi

Đọc thêm

TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI LÀ CHỦ TRƯƠNG NHẤT QUÁN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Đáng chú ý, gần đây có 2 tổ chức được gọi là Liên đoàn quốc tế nhân quyền (FIDH) và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam (VCHR) đã soạn thảo và gửi lên Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc cái gọi là “bản điều trần” về tình hình nhân quyền

Đọc thêm

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN THÀNH QUẢ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp đất nước ta tổ chức kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc, vu cáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta như: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là “sự ăn may”, “Cách mạng Tháng Tám là do tinh thần dân tộc lãnh đạo, dù không có Đảng Cộng sản, nhiều nước thuộc địa đã giành được độc

Đọc thêm

Bác bỏ sự xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tự phê bình và phê bình của Đảng

Tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt, hoạt động và là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng Cộng sản. Chính vì vậy, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, hạ thấp vị trí, vai trò và phủ nhận nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng xem nhẹ, từng bước xa rời và từ bỏ nguyên tắc này. Do đó, nhận thức rõ bản chất và kiên quyết đấu tranh phản bác

Đọc thêm

THÀNH TỰU GIÁO DỤC VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Trong những năm qua, cùng với những thành tựu to lớn đạt được trên tất cả các lĩnh vực, Ngành giáo dục Việt Nam cũng tích cực đổi mới và đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bất chấp thực tế đó, các phần tử cơ hội, phản động luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của nền giáo dục Việt Nam. Chúng xuyên tạc rằng “nền giáo dục của Việt Nam là

Đọc thêm

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng

Đọc thêm

NỰC CƯỜI VỚI BẢN “BÁO CÁO VỀ TÌNH TRẠNG NGƯỜI GỐC VIỆT Ở HOA KỲ” CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PEW

Mới đây, cái gọi là Trung tâm nghiên cứu Pew có trụ sở đặt tại Washington (Hoa Kỳ) đã đưa ra bản báo cáo khảo sát có nội dung hết sức phiến diện, suy diễn về tình trạng người gốc Việt sinh sống ở Hoa Kỳ. Nội dung báo cáo cho rằng, người gốc Việt đang sinh sống ở Mỹ không muốn quay về Việt Nam, chỉ thích sống ở Hoa Kỳ với lý do là ở Hoa Kỳ có tự do, còn Việt Nam thì không, đặc biệt là

Đọc thêm

CẢNH GIÁC VỚI CÁC KÊNH YOUTUBE BẨN CÓ NỘI DUNG XẤU, ĐỘC

Thời gian qua, việc chuyển sử dụng từ các nền tảng mạng xã hội facebook, zalo, blog… sang nền tảng mạng xã hội YouTube để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta là một trong những thủ đoạn được các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước thường xuyên tập trung thực hiện. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến tháng 01/2023, Việt Nam đã có 63 triệu tài khoản, trong đó hơn 100.000 kênh YouTube kiếm tiền từ quảng cáo với

Đọc thêm

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH KÍNH YÊU

Thời gian qua, các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài như Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời… đã lập ra hàng trăm trang web, blog, hàng chục tạp chí, báo, nhà xuất bản, cấu kết với nhiều nhà đài có chương trình tiếng Việt, như VOA, RFA, RFI… lập ra các diễn đàn để tuyên truyền, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta.   Thủ đoạn thường dùng của bọn chúng

Đọc thêm

LẠI LÀ CÂU CHUYỆN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM…

Câu chuyện tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn là “đề tài” mà các thế lực thù địch tập trung khai thác, xuyên tạc hòng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Mới đây, ngày 23/8, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đăng tải bài viết: “Việt Nam “quản chặt” các tín đồ tôn giáo độc lập” trong đó có đoạn cho rằng: “Ở Việt Nam, những người muốn sinh hoạt tôn giáo một

Đọc thêm