Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền trên biển

Việt Nam luôn thực tâm mong mỏi và quyết tâm gìn giữ hòa bình, ổn định và an ninh trên Biển Đông. Song, Việt Nam với tinh thần hòa bình cũng luôn kiên quyết và kiên trì đấu tranh không khoan nhượng bằng mọi biện pháp trước hành vi xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp, được công nhận theo luật pháp quốc tế của mình.  Một lần nữa, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam lại bị đe

Đọc thêm