CẦN NGHIÊM TRỊ HÀNH VI LỢI DỤNG, NÚP BÓNG “DÂN CHỦ”, “NHÂN QUYỀN”, “TÔN GIÁO” ĐỂ XUYÊN TẠC, KÍCH ĐỘNG, CHỐNG PHÁ
Mới đây, linh mục Đinh Hữu Thoại đăng tải trên trang facebook cá nhân dòng trạng thái: “Không thể gọi là
Đừng áp đặt “nhân quyền kiểu Mỹ” lên Việt Nam!
Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ đã nêu rõ “… mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống,
Tăng cường cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng
Sự phát triển của công nghệ thông tin, internet, không
Một số quy định cán bộ, công chức, viên chức cần chú ý khi tham gia bán hàng online
Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, việc kinh doanh thương mại điện tử hông
Giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
10 năm qua, sự ra đời và hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực đã góp phần quan trọng từng bước kiềm chế,