Để cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối vững vàng về tư tưởng trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích
Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân

“Quân sự phải phục tùng chính trị”, khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vấn đề có tính bản chất, quyết định sự ra đời, vận động,
Cần nhận rõ bản chất đen tối của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đại hội XIII
Trên thực tế, ngay từ khi Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Việt Nam ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới
Nhiều phương tiện truyền thông thế giới đưa tin về Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam
Tờ The Sunday Times vừa đăng bài viết nhận định Việt Nam đang chuẩn bị cho một sự kiện chính trị trọng đại là Ðại hội Đại biểu
Bích Thủy TV nhận tiền để phản ánh nhiều nội dung sai sự thật
Cơ quan công an xác định có người chi tiền cho nhóm của “Bích Thủy TV” để thực hiện nhiều clip sai sự thật.
Liên quan đến việc cơ quan CSĐT Công an huyện