ĐẤU TRANH VỚI ÂM MƯU ĐÒI VIỆT NAM THỰC HIỆN “ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG”

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam. Đó là thời kỳ kết thúc cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước và mở đầu thời kỳ cả dân tộc đi theo ngọn cờ của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, với đường lối đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ, đoàn kết tất cả các giai cấp, giai tầng trong xã hội, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp

Đọc thêm

Tự do hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật!

Tôn giáo và công tác tôn giáo là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ trong nhiều chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về đoàn kết toàn dân, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 24 Hiến pháp

Đọc thêm

Phản bác luận điệu xuyên tạc chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lợi dụng việc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thảo luận và thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các đối tượng xấu đã đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, gây phân tâm trong dư luận. Những luận điệu suy diễn, xuyên tạc vô căn cứ Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và

Đọc thêm

Nở rộ tình trạng lừa đảo qua tin nhắn mời gọi làm việc tại nhà thu nhập cao

Thời gian gần đây ghi nhận gia tăng số lượng lừa đảo trực tuyến thông qua hình thức gửi tin nhắn tuyển dụng hay mời gọi làm việc tại nhà có thu nhập cao. Lừa đảo trực tuyến được xác định tiếp tục là 1 trong 4 xu hướng tấn công không ngừng trong năm nay, dưới nhiều hình thức khác nhau, khó đoán định. Theo thống kê sơ bộ, số lượng các vụ tấn công lừa đảo trong năm 2021 đã gia tăng gấp 3 lần năm 2020 và

Đọc thêm

Trò lố của những con rối lưu vong

Ngắt câu, cắt ý, chẻ chữ, lên giọng giễu cợt, mỉa mai, ám chỉ, xuyên tạc, suy diễn, dạy đời… là những trò lố của một số đối tượng bất mãn, phản động lưu vong. Lên internet cóp nhặt thông tin, với mớ kiến thức lỗ mỗ, một số đối tượng cố làm ra vẻ hiểu biết, thực hiện những hình thức gọi là “bình luận”, “phân tích”, “hội luận”, “đánh giá”… tình hình chính trị của đất nước nhằm lòe bịp công chúng. Hành vi sai trái của họ

Đọc thêm

Chữa bệnh hứa hão: Cần vaccine và thuốc điều trị mới (tiếp theo và hết)

Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều phương thức điều trị căn bệnh hứa hão nhưng dường như bệnh đã nhờn thuốc, rất cần có vaccine và thuốc điều trị mới hữu hiệu hơn để phòng, chống căn bệnh này. Thực tế cho thấy, có rất nhiều người đã hứa là làm, nếu không có khả năng làm được thì không hứa. Thế nhưng cũng có không ít người lại cứ hứa để lấy lòng người khác, để được tăng số phiếu bầu, tăng tỷ lệ tín nhiệm.

Đọc thêm

Xuyên tạc quan điểm quốc phòng, an ninh của Đảng – thủ đoạn nham hiểm cần bác bỏ

Tăng cường quốc phòng, an ninh là yêu cầu tất yếu khách quan, nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, đòi hỏi phải nhận diện và đấu tranh kiên quyết. Quốc phòng, an ninh là lĩnh vực đặc thù, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đường lối, quan điểm của Đảng ta về quốc phòng, an

Đọc thêm

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc, suy diễn quan điểm của Việt nam về vấn đề xung đột giữa Nga – Ukraine

Ngay từ khi xảy ra xung đột Nga – Ukraine, trên các diễn đàn quốc tế và phương tiện thông tin đại chúng, Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ quan điểm chính thức của mình. Thế nhưng, trên internet, mạng xã hội, thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị lại cố tình đưa ra những suy diễn xuyên tạc. Đây là chiêu trò nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín và phá hoại quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, cần kiên

Đọc thêm

Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam là “nội chiến”

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ và tay sai có phải là cuộc “nội chiến” giữa hai miền Nam – Bắc do xung đột về ý thức hệ như những luận điệu xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị? Thực tiễn lịch sử khẳng định, đây là cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai nhằm giành độc lập, tự do cho dân tộc,

Đọc thêm

Mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị có nhiều quan điểm sai trái, xuyên tạc lệch lạc về vấn đề này. Chúng cho rằng, phát triển kinh tế thị trường thì không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ trương gắn kinh tế thị trường với định hướng kinh tế thị trường là không có cơ sở. Việt

Đọc thêm