BẤT CHẤP LUẬT PHÁP, NGUYÊN TẮC QUỐC TẾ, HRW LẠI “CHÕ MŨI” VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM!

Mới đây, nhân việc Tòa án nhân dân TP HCM đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Thị Minh Hồng về tội “Trốn thuế”, hàng loạt trung tâm phá hoại tư tưởng nước ngoài, như BBC News Tiếng Việt, RFA – Đài Á Châu tự do, VOA Tiếng Việt, RFI… liền đăng tải các bài viết thông tin về việc tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch-HRW) ra thông cáo báo chí kêu gọi Chính phủ Việt Nam bỏ mọi cáo buộc đối với Hoàng Thị

Đọc thêm

MỘT CHIÊU TRÒ NGUY HIỂM, CẦN PHẢI BỊ VẠCH TRẦN!

Trong những năm qua, một trong những thủ đoạn thâm độc, tinh vi mà các thế lực thường xuyên sử dụng hòng chống phá cách mạng Việt Nam chính là “chính trị hóa” các vụ án hình sự. Từ những vụ án đơn lẻ, các thế lực thù địch cố tình đánh tráo khái niệm, xuyên tạc, suy diễn, gán ghép các tình tiết trong vụ án với những vấn đề nóng, nhạy cảm trong xã hội, lái vụ việc sang hướng khác rồi quy kết thành những vấn đề

Đọc thêm

TỰ DO NÀO KHÔNG PHẢI TRONG KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT!?

Quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do Internet là những quyền cơ bản của con người được tôn trọng và bảo đảm. Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm cho mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, sử dụng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này đã được hiến định và quy định cụ thể trong các văn

Đọc thêm

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRÁ HÌNH TÔN GIÁO PHẢI BỊ XỬ LÝ NGHIÊM!

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mới đây nhất là việc trang facebook của Việt Nam Thời Báo đăng bài “Không vi phạm vẫn thu hồi giấy phép” rêu rao: “mặc dù không có bất kỳ sai phạm gì, họ vẫn sẽ bị hủy các thủ tục đã được cấp giấy phép hoạt động sinh hoạt tôn giáo”. Đây là hành động

Đọc thêm

XUYÊN TẠC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ – THỦ ĐOẠN CỰC KỲ NGUY HIỂM!

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số để kích động, xuyên tạc, gây chia rẽ, mất ổn định an ninh chính trị, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Có thể kể đến một số âm mưu, thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch,

Đọc thêm

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐÚNG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhân dân đã được lịch sử chứng minh là lựa chọn đúng đắn, nhờ đó mà cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành chính quyền về tay Nhân dân, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, rồi thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng

Đọc thêm

VIỆT NAM LUÔN BẢO ĐẢM QUYỀN ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã tán phát trên không gian mạng nhiều luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền tiếp cận thông tin ở nước ta nói riêng. Chúng cho rằng, Việt Nam bóp nghẹt, bưng bít thông tin; cản trở các quyền tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận của người dân. Có thể khẳng định ngay rằng, những luận điệu

Đọc thêm

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN MỚI TRONG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, để thực hiện mưu đồ của mình, các thế lực thù địch với Đảng, Nhà nước và Nhân dân dân Việt Nam tiếp tục bổ sung, điều chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình” dưới một bộ mặt mới, ngày càng bộc lộ rõ sự tinh vi, xảo quyệt và vô cùng thâm độc. Những thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch, phản động đang

Đọc thêm

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA NƯỚC TA

Quan điểm nhất quán của Đảng ta trong chính sách đối ngoại, chính sách quốc phòng là thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đa phương hóa, đa dạng hóa, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc dựa trên luật pháp quốc tế, bình đẵng giữa các quốc gia. Thế nhưng, gần đây, trên trang mạng của cái gọi là Báo Tiếng Dân

Đọc thêm

DÂN CHỦ LÀ BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Vừa qua, trên trang mạng “Luatkhoa.org” đã tán phát bài viết “Bàn về Dân chủ” với nội dung vu cáo rằng, dưới sự cai trị của độc tài cộng sản, Việt Nam trở thành xã hội phi dân chủ; kỳ thị các dân tộc thiểu số… Thực chất đây tiếp tục là chiêu trò lợi dụng dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là

Đọc thêm