Không thể xuyên tạc và phủ nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc

Bôi đen, xuyên tạc, nhìn hiện tượng rồi suy diễn, quy kết thành bản chất nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống chế độ XHCN mà nhân dân ta đang kiên trì xây dựng là những chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động, bất mãn thường sử dụng lâu nay. Nhận diện dã tâm, âm mưu đó là việc làm cần thiết và cấp bách, góp phần nâng cao cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, khẳng định

Đọc thêm

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với “nhốt quyền lực vào lồng cơ chế” (Bài 4: Tiếp theo và hết)

Châm ngôn có câu, đại ý: Một lỗ thủng nhỏ có thể làm đắm chìm một con thuyền lớn; một tổ mối có thể làm lở móng, thậm chí làm lung lay, sụp đổ một ngôi nhà. Vì thế, nếu những “ung nhọt” của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà không được phát hiện, xử lý, chữa trị kịp thời thì nguy cơ tha hóa quyền lực sẽ tích tụ, trở thành mối nguy hại nghiêm trọng đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn

Đọc thêm

Ngọn nguồn của “con dốc” tha hóa quyền lực (Bài 3)

Sự tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên không còn là nguy cơ mà đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất trên hành trình xây dựng, hoàn thiện thể chế chính trị và bộ máy công quyền ở nước ta. Nhưng sự tha hóa quyền lực không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó là tích hợp của nhiều nguyên nhân rất cần phải “mổ xẻ”, bóc tách ở nhiều khía cạnh, góc độ, phương diện. Thiếu

Đọc thêm

“Vết dầu loang” tha hóa sang cả lĩnh vực uy nghiêm, cao quý (Bài 2)

Những năm gần đây, sự tha hóa quyền lực không chỉ xảy ra trong một bộ phận cán bộ có chức quyền trong các cơ quan hành chính các cấp, mà nó còn “loang” ra nhiều lĩnh vực như thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế… khiến nền tảng pháp chế, văn hóa công vụ, đạo đức xã hội có nguy cơ bị xâm hại và gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Cầm cán công lý mà vẫn thực hiện “quyền lực đen” Không thể xem thường khi

Đọc thêm

Những biến tướng nguy hại của sự tha hóa quyền lực (Bài 1)

Trước đây, khi nói về thể chế chính trị XHCN, có ý kiến từng cho rằng, khó có thể có sự tha hóa quyền lực bởi chính quyền cách mạng được xác lập, thực thi là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuy nhiên, những năm qua, mặt trái của kinh tế thị trường như một “cơn lốc dữ” đã khiến một bộ phận cán bộ, đảng viên bị chao đảo, thậm chí bị “nhấn chìm” trong “dòng xoáy” của quyền lực. Từ người nắm giữ, thực

Đọc thêm

Nhận diện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Điều 4 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước

Đọc thêm

Bài 3: Một số kiến nghị để sàng lọc “công minh, chính xác, kịp thời” (Tiếp theo và hết)

 “Công minh, chính xác, kịp thời” là phương châm công tác kỷ luật của Đảng, điều này nhất thiết phải được quán triệt vào công tác sàng lọc đảng viên hiện nay. Từ thực trạng công tác sàng lọc đảng viên thời gian qua, chúng tôi kiến nghị một số giải pháp cần tiến hành trong thời gian tới… Hoàn thiện các quy định, đặc biệt là bộ tiêu chí sàng lọc Tất cả cán bộ làm công tác kiểm tra và tổ chức, từ Trung ương đến cơ sở

Đọc thêm

Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu lợi dụng cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng để xuyên tạc, kích động gây chia rẽ nội bộ

Lợi dụng việc Đảng ta đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm gây chia rẽ nội bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Thực tiễn cho thấy, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nhiều vụ án tham

Đọc thêm

Bài 2: Thấy gì qua sàng lọc

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 28-CT/TW, trong năm 2019, các tổ chức đảng trong toàn Đảng đã tiến hành rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách. Mặc dù Đảng ta chưa tiến hành sơ kết, tổng kết công tác này nhưng có thể thấy đợt sàng lọc nói trên đã góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của

Đọc thêm

Đừng tự đánh mất bản thân

Chưa bao giờ và chưa có khi nào các thế lực thù địch và lực lượng chống đối có nhiều hoạt động nhằm lôi kéo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như thời gian gần đây. Trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện những nội dung về những vụ án được đưa ra xét xử, những cán bộ cấp cao có sai lầm, khuyết điểm phải xử lý kỷ luật. Cùng với việc đưa các thông tin trên,

Đọc thêm