“Đấu tranh, tránh đâu” và những “điểm nghẽn” thực thi cơ chế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Tôi xin nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của nhân dân, phải “động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia mới chắc chắn thành công”, như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu” (1). Vai trò của người dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng, Nhà nước và cả xã hội coi trọng. Nhưng “đấu tranh, tránh đâu”

Đọc thêm

Bà Châu Thị Ảnh đang tự diễn biến thành “Chí Phèo” ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Người dân xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên hiện nay không còn xa lạ gì với bà Châu Thị Ảnh, sinh ngày 20/12/1963, nguyên giáo viên Trường Tiểu Học và THCS Xuân Long, thường trú tại khu phố Long Châu, Thị Trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Tuy bà Châu Thị Ảnh là một giáo viên đã nghỉ hưu, nhưng người dân lại biết đến bà Ảnh với vai trò là chủ tài khoản facebook “Châu Thị Ảnh” hơn là biết về một cựu

Đọc thêm

Có phải chế độ một đảng cầm quyền là cản trở sự phát triển của đất nước

“Chế độ một đảng cầm quyền là cản trở sự phát triển của đất nước”, chỉ là phiên bản lỗi của luận điệu kêu gọi, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, đòi chia quyền lãnh đạo, dẫn tới tiếm quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mục đích của họ là phủ nhận vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Đẩy là một loại luận điệu hết sức nguy hiểm, bởi nó cố tình đánh

Đọc thêm

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận rõ âm mưu “nội công, ngoại kích”

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, cùng với việc thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ nội bộ Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch cũng ra sức tiến hành các hoạt động công kích, chống phá, thực hiện chiêu trò “nội công, ngoại kích, phá từ bên trong” nhằm làm rối loạn, lung lạc ý chí của cán bộ, đảng viên, tiến tới mục tiêu cuối cùng là làm tan rã tổ chức của Đảng, hủy hoại sự nghiệp cách mạng xã hội

Đọc thêm

“Anh ấy khác quá!”

Đó là câu cảm thán đầy ngỡ ngàng của khá nhiều người khi thấy đồng chí cán bộ mà trước đây mình rất trân trọng, mến phục, nhưng nay cán bộ ấy lên “chức to” thì khác lạ đến bất ngờ. Đó cũng là trăn trở của không ít đồng chí, đồng nghiệp trước sự thay đổi kiểu “đột biến” của người bạn đồng niên, đồng khóa, đồng hương-trước đây sống chân thành, giản dị, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nhưng từ khi chức trọng

Đọc thêm

Giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và một số yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng thời kỳ mới

Trong lịch sử nhân loại, hiếm có học thuyết, tư tưởng nào mà trong suốt quá trình hình thành và phát triển lại chịu nhiều sự đả kích, xuyên tạc, bóp méo của các thế lực chống đối như chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Hành trình gần hai thế kỷ kể từ khi C. Mác, Ph. Ăng-ghen đặt nền móng đầu tiên tại Đức, V.I. Lê-nin kế tục và phát triển tại Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng

Đọc thêm

Ngăn ngừa sự lệch chuẩn để thanh niên xứng đáng là “rường cột nước nhà”

Với đặc thù tâm lý lứa tuổi, các thế lực thù địch luôn xác định giới trẻ là đối tượng đặc biệt để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Trong đó, chúng sử dụng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc hòng thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, gây mục ruỗng từ bên trong; kích hoạt các biểu hiện mơ hồ chính trị, bào mòn lý tưởng và gây xuống cấp đạo đức, lối sống trong thanh niên. Chính vì vậy,

Đọc thêm

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Thành tựu, kết quả của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế là to lớn, có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện chính trị, tư tưởng – lý luận và thực tiễn, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; hệ thống quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn được hình thành; đất nước tiếp tục phát triển vững vàng trên con đường đổi mới

Đọc thêm

Nghiêm trị để răn đe

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày, đã nhấn mạnh:“Nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở sự phát triển của đất nước”. Đây là sự cụ thể hóa, nhấn mạnh tính thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, tinh

Đọc thêm

Đừng tự đánh mất trí khôn của mình

Lười học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước là vấn đề tồn tại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Ngay từ năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ”. Theo đó, Người cảnh báo đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nhận thức một cách đầy đủ việc chủ

Đọc thêm