Để cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối vững vàng về tư tưởng trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực chuẩn bị và náo nức chờ đón sự kiện chính trị trọng đại này; đồng thời kỳ vọng đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của đất nước trong giai đoạn sắp tới. Nhưng cũng thời điểm này, thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài và các phần

Đọc thêm

Loại bỏ những “mầm cỏ dại” trong nội bộ

Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là thời điểm chúng ta tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045 (dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Chính vì vậy, ngay từ khi công tác chuẩn bị đại hội

Đọc thêm

Phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, kỹ thuật số, Internet vạn vật đòi hỏi cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tạo lập và phát triển thế trận lòng dân để thiết lập và giành thế chủ động trên mặt trận thông tin, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sức mạnh tổng hợp các binh chủng lực lượng và các tầng lớp nhân dân trên không

Đọc thêm

Trăn trở về đạo đức công vụ

Tình trạng vi phạm đạo đức công vụ ở một bộ phận cán bộ (CB), công chức, viên chức (CCVC) hiện nay là suy thoái về đạo đức, lối sống, một vấn đề “báo động đỏ”, tác động nguy hại đối với sự nghiệp cách mạng. Thực trạng nêu trên, nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây hậu quả nghiêm trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Phớt lờ quy định, hành dân và hành nhau Trong

Đọc thêm

“Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm lịch sử” – luận điệu sai trái

“Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm lịch sử” mà một số người thường rêu rao là luận điệu sai trái. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, họ càng tăng cường đưa ra luận điệu này. Chúng ta cần nhận diện, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái đó. Lợi dụng việc Đảng ta công khai, lấy ý kiến nhân dân tham gia, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII, các thế lực thù địch, phản động

Đọc thêm

Sự nguy hại không thể xem thường của tình trạng số đông im lặng

Người Việt Nam có đặc trưng tâm lý duy tình, trọng nghĩa. Tính cách dĩ hòa vi quý có ưu điểm là góp phần xây dựng môi trường giao tiếp ứng xử thân thiện. Tuy nhiên, mặt trái của tâm lý này cũng làm cho con người dễ rơi vào trạng thái tự chấp nhận hoàn cảnh, bằng lòng với số phận, từ đó thiếu ý thức phản tỉnh, dũng khí phê phán những biểu hiện, hành vi sai trái, tiêu cực. Khi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) có

Đọc thêm

Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin

Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng. Có quan điểm công khai trắng trợn, thể hiện rõ sự thù địch, hằn học với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có quan

Đọc thêm

Cái giá đắt cho sự leo cao bằng mọi giá

Trong những năm gần đây, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên mắc căn bệnh muốn “leo cao bằng mọi giá”. Chính vì ham muốn chức vụ, muốn leo cao bằng mọi giá, bất chấp năng lực, đạo đức, uy tín, mà không ít cán bộ, đảng viên đã đánh mất mình, đánh mất nhân phẩm của mình. Điều này nếu không được quyết liệt ngăn chặn sẽ gây ra những cái giá phải trả rất đắt, đó là: Gây thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà

Đọc thêm

Những người hai mặt

Khi đã về nghỉ hưu, một số người vì sợ bị lãng quên, muốn được nổi tiếng, muốn thể hiện mình là “người hùng” mà đã bước qua lằn ranh của chính nghĩa, có những phát ngôn, hành động gây tổn hại tới lợi ích của quốc gia, dân tộc… Khi “nói không ai nghe, đe không ai sợ” Trong số người làm những việc, nói những điều đi ngược lại quan điểm chính trị chính thống, gây hại cho xã hội, có không ít người là cán bộ có

Đọc thêm

Không để “khoảng trống về tư tưởng” để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch luôn xác định chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là một “mũi đột phá”. Thực hiện mũi tiến công này, các thế lực thù địch luôn thay đổi cách thức, thủ đoạn tiến công để tác động vào tư tưởng, tâm lý, tình cảm, tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, gây mơ hồ, làm nhụt ý chí, suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và

Đọc thêm