Nhầm cương vị

“Danh chính ngôn thuận” hay “Danh có chính thì ngôn mới thuận” là câu thành ngữ để khuyên răn việc nói năng phải đúng vị trí, danh phận của mình. Vậy nhưng, trên thực tế, có những người thường xuyên nhầm cương vị, hay cố tình nhầm cương vị để đưa ra những phát ngôn “văng mạng” nhằm đạt được mục đích; trong nhiều trường hợp, đó còn là sự vi phạm kỷ luật, pháp luật trong phát ngôn. 1. Cương vị được hiểu là vị trí trong một hệ thống

Đọc thêm

Giữ gìn sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng (bài 1)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người, đó là nhờ có kỷ luật”[1]. Chính nhờ có kỷ luật của Đảng nghiêm minh, các đảng viên nghiêm túc, tự giác chấp hành mà trong suốt 94 năm qua, Đảng ta đã vượt qua mọi thử thách hiểm nghèo và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật

Đọc thêm

“Lười lao động” – căn bệnh cần “phương thuốc đặc trị”

Tình trạng “lười lao động” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đang diễn ra ở không ít cơ quan, đơn vị. Đây là căn bệnh nguy hiểm, cần phải chữa ngay bằng “phương thuốc đặc trị”. “Lười biếng là kẻ địch của dân tộc” Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, dám xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của cán

Đọc thêm

Đấu tranh chống chiêu trò lợi dụng tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm để chống phá Đảng và Nhà nước – Nhìn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu, làm rõ thực trạng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời vạch ra những nhiệm vụ, giải pháp để phòng trị, ngăn chặn thực trạng này. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn rất quan trọng

Đọc thêm

Chữa “bệnh” xu nịnh là việc làm cấp thiết hiện nay

Xu nịnh là hành vi khen không đúng hoặc khen quá lời để làm đẹp lòng nhau, nhằm mục đích cầu lợi cho cá nhân. Căn bệnh xu nịnh đã có từ xa xưa và trở thành căn bệnh trầm kha, gây những hậu quả khôn lường cho xã hội. Xu nịnh là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy xu nịnh không phải một hành vi vi phạm pháp luật, không có chế

Đọc thêm

Ngăn ngừa suy thoái từ lối sống sính ngoại, bài nội

Sự việc một trường quốc tế ở phía Nam cho học sinh đọc tài liệu tham khảo bằng truyện khiêu dâm đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Hồi chuông báo động về tình trạng lệch chuẩn trong giáo dục có yếu tố quốc tế lại tiếp tục được gióng lên. Trên thực tế, tư duy và lối sống kiểu sính ngoại, bài nội đã gây ra nhiều hệ lụy, nhưng không phải ai cũng nhận ra… Xin kể chuyện này… 17 năm trước, khi vừa chuyển công

Đọc thêm

PHÚ YÊN: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC GẮN VỚI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là thông qua việc quán triệt, học

Đọc thêm

“Góp gió thành bão” từ những việc thiết thực, cụ thể

Trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hiện nay có nhiều cấp độ, phương thức đa dạng, phong phú. Để góp phần tạo nên sức mạnh tổng lực của toàn xã hội, nếu mỗi cán bộ, đảng viên cho đến mọi tầng lớp nhân dân thường xuyên quán triệt, tích cực có những đóng góp thiết thực, cụ thể, sẽ thật sự “góp gió thành bão”, tạo sức mạnh giúp đập tan mọi âm mưu, thủ

Đọc thêm

Ổn định chính trị – Vốn quý để phát triển đất nước

Đối với đất nước ta, ổn định chính trị là tài sản vô giá. Điều này đã được minh chứng qua kết quả của gần 40 năm đổi mới, ổn định chính trị là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong đánh giá của quốc tế về các yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam thì ổn định chính trị luôn là yếu tố hàng đầu.   Điều kiện

Đọc thêm

“Lấy dân làm gốc” – nguyên tắc nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa dân chủ, tiến bộ, văn minh là mong muốn, khát vọng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu, khát vọng đó, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định cần phải dựa vào dân, “lấy dân làm gốc”, bởi lẽ nhân dân chính là lực lượng to lớn, là chủ thể quan trọng quyết định mọi sự thành công hay thất bại của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển

Đọc thêm