Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Lợi dụng dựng chuyện “trống trường”…

Mấy ngày qua, câu chuyện về khai giảng năm học mới vẫn râm ran quanh bàn trà của các bác hưu trí trong xóm. Ấy là bởi, trước đó, ông Bình khẳng định rằng, năm nay cán bộ huyện về dự lễ khai giảng ở trường tiểu học của xã sẽ không dám đánh trống khai trường. Thế nhưng, chuyện lại không phải vậy! Ông Dương chậm rãi tỏ bày: – Đó, ông Bình ạ, tôi đã nói với ông ngay từ đầu rồi. Ông cứ xem, nghe người ta

Đọc thêm