VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG TUYÊN TRUYỀN “XÃ HỘI DÂN SỰ” HIỆN NAY

Thời gian qua, vấn đề “xã hội dân sự” đã và đang được các thế lực thù địch, phản đông triệt để lợi dụng nhằm thực hiện mưu đồ chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Sau hàng loạt thất bại trong hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam , hiện nay, các thế lực thù địch xem việc củng cố, thúc đẩy “xã hội dân sự” theo mô hình phương Tây là “một hướng đi mới”, là một trong những phương thức tác động cơ bản

Đọc thêm

Xóa bỏ “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên” ở miền núi Phú Yên

Hơn 3 năm qua, một số đối tượng cốt cán của tổ chức này ở Tây Nguyên lén lút đến miền núi Phú Yên tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo, kích động người khác tham gia “Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên”, nhưng đã bị chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và lực lượng Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và hướng đến xóa bỏ bằng nhiều biện pháp. Với chiêu bài lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức FULRO, “Tin Lành

Đọc thêm

Minh chứng sinh động phản bác các luận điệu bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế

Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 5/9/2023 đã tiến hành các phiên bế mạc Khóa họp lần thứ 77 và khai mạc Khóa họp lần thứ 78. Với việc kết thúc Khoá 77 Đại hội đồng LHQ, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Đại hội đồng từ tháng 9/2022 tới tháng 9/2023. Qua đó, khẳng định vị thế và uy tín của nước ta trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực, trách

Đọc thêm

Bệnh sính thành tích và “nghệ thuật” che giấu khuyết điểm

Thành tích là kết quả tốt đẹp do sự cố gắng, nỗ lực mà đạt được. Thành tích đi liền với biểu dương, khen thưởng sẽ là động lực cho sự phát triển. Đáng tiếc hiện nay, nhiều “thành tích” ảo vì bị một bộ phận cán bộ, đảng viên nhào nặn mà thành. Có thể thấy, họ ham thích đến mức sính thành tích, trở thành một căn bệnh của xã hội-bệnh sính thành tích. Những người này làm việc gì cũng chỉ vì thành tích, sẵn sàng làm

Đọc thêm

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử.  Tuy vậy, các thế lực thù địch vẫn đưa ra các nội dung xấu độc, các luận điệu gây nghi ngờ, đầy sự kích động. Trước

Đọc thêm

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”. 1. “Thế trận lòng dân” là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu, phấn đấu

Đọc thêm

Việt Nam – điểm hẹn hòa bình!

Yêu chuộng hòa bình là nét văn hóa tốt đẹp, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ mới, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã không ngừng gìn giữ, bồi đắp, phát huy để giá trị thiêng liêng, cao quý đó càng tỏa sáng, vững bền. 1. Những năm qua, trong xu thế hội nhập quốc tế, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam diễn ra phong phú, đa dạng trên các trụ cột

Đọc thêm

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHÁ HOẠI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI, ĐỐI NỘI, CHIA RẺ NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP

Với âm mưu luôn tìm mọi cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng đất nước ta đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa, thời gian qua, các thể lực thù địch, phản động đã không ngừng xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều phương thức, thủ đoạn và luận điệu hết sức tinh vi, xảo quyệt, chúng tập trung vào một số nội dung, vấn chủ yếu sau: Một là, chúng

Đọc thêm

NHẬN DIỆN THÔNG TIN SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC AN NINH

An ninh là lĩnh vực đặc thù, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn dân. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Củng cố an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng

Đọc thêm