NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI VIỆT NAM

Theo thông báo mới nhất của Chính phủ về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước được biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2024 của Việt Nam đạt 6,93%, kéo GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng lên 6,42%, vượt mức dự báo của các tổ chức kinh tế thế giới. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, báo, đài phản động nước ngoài vẫn bất chấp các thông tin tích cực trên để xuyên tạc về sự phát triển của kinh tế – xã

Đọc thêm