Chìa khóa hạnh phúc gia đình

Truyền thống được gắn kết một cách bền chặt là do tình nghĩa và trách nhiệm giữa các thành viên. Những nét đẹp ứng xử trong gia đình đã hình thành nên nhiều giá trị văn hóa mang tính truyền thống của người Việt, như: Sự hòa thuận, thủy chung, nghĩa tình, lòng yêu thương, hy sinh cho con cháu; sự tôn trọng, hiếu lễ với ông bà, cha mẹ, anh em… Từ thủa xa xưa, ông cha ta từng căn dặn: “Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn

Đọc thêm