Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam – Sự thật không thể phủ nhận (bài 3)

Là đất nước có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo, tỷ lệ dân số có tín ngưỡng, tôn giáo không nhỏ và tôn giáo, tín ngưỡng thường xuyên bị các thế lực xấu lợi dụng để chống phá nên Đảng, Nhà nước ta càng luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho Nhân dân. Chúng tôi mở đầu bài viết này bằng lời nói của Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh – Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Đọc thêm

Nhận diện các luận điệu xuyên tạc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam (bai 2)

Tôn giáo là lĩnh vực thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam. Vấn đề tôn giáo được họ gắn với vấn đề nhân quyền, dân chủ với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Tôn giáo – Lĩnh vực bị lợi dụng để phục vụ mục đích chống phá cách mạng Chương I – Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam do Ban Tôn giáo Chính

Đọc thêm

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người (bai 1)

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền tự nhiên của con người. Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán bảo đảm quyền đó của người dân, đồng thời làm hài hòa pháp luật trong nước với các điều ước quốc tế về nhân quyền có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập khai

Đọc thêm

Việt Nam bác bỏ nhận định không chính xác trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ

Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan, mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam được nêu trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024 của Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF). Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 9/5, bình luận về nội dung Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024 của USCIRF, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam luôn thực hiện nhất

Đọc thêm