Nực cười với luận điệu “Đảng Cộng sản tách đôi là cách đa đảng giúp ổn định, không biến loạn”

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch tăng cường tần suất xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng bằng nhiều hình thức, chiêu bài khác nhau nhưng tất cả đều thất bại bởi sự vô lý và suy nghĩ viễn vông. Ngày 02/10/2020, trên trang BBC NEWS Tiếng Việt có đăng tải bài viết với tựa đề “Việt Nam: Đảng Cộng sản tách đôi là cách đa đảng giúp ổn định, không biến loạn”. Bài

Đọc thêm

“Người Việt Nam đang sống yên bình và ổn định”

Ngày 7-10-2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Thị Đoan Trang (PTĐT) về tội: “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 và “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015; Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà

Đọc thêm

Một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

Việc đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch nhiều năm qua đã trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống truyền thông, rộng hơn là toàn bộ xã hội. Đặc biệt, trong thời điểm đất nước đang nỗ lực chuẩn bị để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ này càng trở nên cấp bách. “Trước Đại hội đảng 13,

Đọc thêm