Đừng dễ dãi với đối tác… ảo

Công nghệ thông tin bị kẻ xấu lợi dụng vào mục đích trục lợi, chuyện rất cũ nhưng danh sách nạn nhân mới vẫn cứ nối dài. Người quen của tôi vừa bị mất sạch hơn 500 triệu đồng trong tài khoản cũng chỉ vì tin theo hướng dẫn từ một Email mạo danh ngân hàng gửi đến. Chị tin là do vừa nhìn qua, địa chỉ của Mail này rất giống với ngân hàng chị đang có tài khoản. Thủ đoạn lừa đảo quá tinh vi. Tên miền được

Đọc thêm

Luận điệu sai trái về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị…”, đồng thời xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, trong đó “nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 2045”. Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng được Đảng

Đọc thêm

Bản chất xảo trá của RFA lại hiện rõ!

Ngày 05/01/2022, Đài Á châu tự do (RFA) đăng tải bài viết “Việt Nam vẫn chưa có công đoàn độc lập” trong đó nhà đài này liệt cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập” vào hàng ngũ của những tổ chức công đoàn độc lập và kết luận “người ta có thể ghép tất cả các tổ chức xã hội dân sự vào những tổ chức không phù hợp pháp luật” và “Công đoàn hiện nay là một tổ chức hữu danh nhưng vô thực. Không có một cơ

Đọc thêm