“Nhân quyền cao hơn chủ quyền” chỉ là ngụy biện cho những toan tính chính trị đen tối

Thời gian qua, các thế lực thù địch ra sức lợi dụng mối quan hệ giữa nhân quyền và chủ quyền quốc gia để xuyên tạc, kích động, vu khống, hòng thực hiện âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, cũng như can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ và vi phạm chủ quyền của quốc gia khác. Lịch sử cho thấy, đã có rất nhiều lần các thế lực cường quyền, hiếu chiến tự cho mình cái quyền phán xét nước khác là vi phạm nhân

Đọc thêm

Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo định hướng Đại hội XIII của Đảng

Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng được xác định là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần phải tăng cường hơn nữa bảo vệ an toàn, an ninh mạng các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng. Không gian mạng và bảo vệ an ninh quốc

Đọc thêm

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch để luôn vững tin vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. NHẬN DIỆN NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH Thời gian qua, các thế lực thù địch đã ra sức công kích, xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Việt Nam. Chúng cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá khôn ngoan khi đưa vấn đề xây dựng Đảng thành

Đọc thêm