Một sự cảnh tỉnh cần thiết

Ngày 31/12/2021, trang Facebook cá nhân có tên “Lm Đặng Hữu Nam” đã đăng một status (chia sẻ) với nội dung: “Ngày cuối cùng của năm 2021 Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long gặp và thông báo từ hôm nay, nhà cháu “không phải dâng lễ” nữa! Xin mọi người thêm lời cầu nguyện”. Tiếp đó ngày 1/1/2022, cũng Facebook này đăng status có nội dung: “Giây phút giao thừa “bị treo chén” vì hai status “nhạy cảm, đụng chạm”! Lạy Chúa! Con tín thác vào Chúa! Con xin dâng

Đọc thêm