Thay đổi cách tiếp cận mới trong xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

Từ thực tiễn tình hình, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh nội địa đã đề nghị Công an các địa phương xây dựng các mục tiêu, lộ trình, giao trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân. Hằng tháng có đánh giá các mặt làm được, những vấn đề còn tồn tại. Từ việc thay đổi cách tiếp cận mới, Cục An ninh nội địa với vai trò là đơn vị chủ trì đã có những tham mưu chiến lược

Đọc thêm

Đoàn kết hình thức, xuôi chiều – mối nguy làm suy yếu tổ chức đảng

Một trong những vấn đề tồn tại dai dẳng nhưng được “ngụy trang” rất tinh vi ở nhiều cấp ủy, tổ chức đảng hiện nay là tình trạng đoàn kết hình thức, xuôi chiều, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Đây là một trong những căn nguyên sâu xa làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời là một trong những tác nhân khiến một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,

Đọc thêm