Phản bác luận điệu xuyên tạc tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phía sau những luận điệu chống phá, có một điều không hề thay đổi. Đó là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhồi nhét tư tưởng về “đa nguyên đa đảng”. Nhiều luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam Phản bác luận điệu xuyên tạc tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ đề của chương trình Đối diện tháng 3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chưa bao giờ

Đọc thêm

Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị – xã hội ở Việt Nam

Hơn 36 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước phát triển mạnh mẽ, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Thế nhưng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, bất mãn vẫn cố tình phủ nhận những thành tựu của công cuộc

Đọc thêm