Phát huy vai trò công tác tư tưởng trong thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam

Thực tế triển khai dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên (dự án Cao tốc Bắc – Nam) thời gian qua cho thấy, công tác tư tưởng có vai trò quan trọng trong quán triệt quan điểm, chủ trương, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cổ vũ quần chúng tích cực tham gia thực hiện các nội dung của dự án ở địa phương… Dự án

Đọc thêm

Lại những đánh giá sai lệch về Sách trắng Tôn giáo ở Việt Nam

Nhiều năm qua, các thế lực thù địch, phản động, các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam đã câu kết với các phần tử cực đoan để chính trị hóa, quốc tế hóa vấn đề tôn giáo, thường xuyên lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, xuyên tạc tình hình tôn giáo, tạo ra bức tranh méo mó về vấn đề tự do tôn giáo tại nước ta. Mới đây, ngày 9/3/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tôn giáo Chính phủ đã

Đọc thêm

Quy chụp hiện tượng thành bản chất – chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ

Không thể phủ nhận biểu hiện “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” là thực tế tồn tại ở một bộ phận đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hiện nay. Thế nhưng, vin vào biểu hiện đó, thời gian qua, các thế lực thù địch cố tình quy chụp, đánh đồng hiện tượng thành bản chất, hoặc bịa đặt những điều không có trong thực tế.  Bài 1: Tỉnh táo trước mưu đồ “tẩy não” giới trẻ Thực tế cho thấy, lực lượng phản động, thù địch thường xác định giới trẻ là một

Đọc thêm

Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

Khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”(Cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản; và nhất là khi các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm và triển khai quán triệt những nội dung cốt lõi của Cuốn sách này, trên

Đọc thêm