Xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm không có ý nghĩa

Trong những năm qua, Đảng ta đặc biệt chú trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là “nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”. Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; kịp thời

Đọc thêm

Cảnh giác với chiêu trò “góp ý” để xuyên tạc việc sửa đổi Luật Đất đai

Thời gian gần đây trong khi người dân cả nước đang tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023 – Bộ Luật cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, thì trên nhiều trang mạng của các tổ chức phản động trong và ngoài nước đã tán phát nhiều luận điệu xuyên tạc về nội dung của dự thảo Luật cũng như tìm cách phản đối việc lấy ý kiến của Nhân dân. Bọn chúng cho rằng: Sửa

Đọc thêm

THÀNH TỰU TRONG BẢO ĐẢM QUYỀN PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC!

Trong những năm qua, một trong những thủ đoạn thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng để xuyên tạc chống phá ta chính là vấn đề bình đẳng giới. Theo đó, chúng thường xuyên đăng tải, tán phát nhiều bài viết, hình ảnh, video xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về bình đẳng giới và công tác phụ nữ; ra sức phủ nhận những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm bình

Đọc thêm

KÊU GÀO THÀNH LẬP CÁI GỌI LÀ “CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP” ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC – THỦ ĐOẠN CŨ NHƯNG NGUY HIỂM!

Thời gian gần đây, lợi dụng sự kiện các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các kênh truyền thông của các tổ chức phản động, thù địch thường xuyên đăng tải các bài viết, video xuyên tạc, phủ nhận vai trò của tổ chức công đoàn các cấp ở nước ta, vu khống thực trạng đời sống công nhân Việt Nam đang “rất tồi tệ”, yêu cầu có một “tổ

Đọc thêm

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG TA

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng những yếu kém, hạn chế của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của ta tăng cường các hoạt động chống phá với những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc hết sức nguy hiểm. Chúng trắng trợn xuyên tạc tình trạng thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ thời gian qua là do sai lầm trong công tác cán bộ của Đảng ta do công tác này của Đảng

Đọc thêm

PHẢI LUÔN TỈNH TÁO, NHẬN DIỆN RÕ BẢN CHẤT CỦA KẺ THÙ!

Trong những năm qua, một trong những đối tượng mà các thế lực thù địch xem là mục tiêu tập trung chống phá đồng thời là công cụ triệt để khai thác, lợi dụng để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của mình chính là thế hệ thanh niên Việt Nam. Lợi dụng những đặc điểm về tâm lý tuổi trẻ cũng như nhận thức chính trị – xã hội của một bộ phận giới trẻ chưa cao, các thế lực thù địch tìm mọi cách tuyên truyền,

Đọc thêm

ĂN GIAN, NÓI DỐI ĐÀ QUEN THÓI…

Liên tục suốt nhiều năm qua, các tổ chức như Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch – HRW), Ân xá quốc tế (Amnesty International – AI), Phóng viên không biên giới (Reporters sans frontières – RSF), Ngôi nhà tự do (Freedom House – FH)… núp dưới vỏ bọc “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, liên tục tung ra các bản báo cáo xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia, vùng lãnh thổ “không có tự do”

Đọc thêm

Không thế lực nào có thể bôi đen và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội của các tổ chức phản động trong và ngoài nước đã tán phát bài viết “Ngậm ngùi thân phận người dân mất nước”, với nội dung xuyên tạc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam người dân mất quyền làm chủ, quyền con người và Đảng độc quyền cử người chiếm đoạt những chiếc ghế quyền lực của nhân dân. Đây là luận điệu cố tình xuyên tạc những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm về

Đọc thêm

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Với quan điểm kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuy nhiên, bất chấp thực tế, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, vu cáo rằng: Gốc rễ của tham nhũng tràn lan ở Việt Nam là do một nhà nước độc đảng, chống

Đọc thêm

Chỉ có kẻ thù địch mới xuyên tạc và phủ nhận giá trị văn hóa Việt Nam

Gần đây, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã tán phát bài viết “Cần thay đổi văn hóa để đất nước sớm có dân chủ”, nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, phủ nhận giá trị tinh hoa văn hóa Việt Nam, cho rằng Việt Nam không có dân chủ là do văn hóa và cùng với đó là những nhận định không có cơ sở khi cho rằng “Quốc gia của

Đọc thêm