Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta

Thời gần đây, lợi dụng tình hình thiên tai bão lũ miền Trung, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã tán phát nhiều thông tin xuyên tạc về công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống lũ lụt của nước ta như: “Miền Trung mưa lũ mà Đảng vẫn đại hội Đảng tưng bừng”; “Đảng, Nhà nước không quan tâm, chăm lo cứu trợ cho đồng bào miền Trung”; “Đảng là nguyên nhân khiến cho thiên tai xảy ra”… Họ vu cáo, đỗ lỗi cho

Đọc thêm

Xuyên tạc, bịa đặt là bản chất của tổ chức Việt Tân

Ngày 12/11/2020, tại Diễn đàn vì hòa bình thế giới lần thứ 3 tổ chức tại Paris (Pháp), với sự tham dự của hơn 50 người đứng đầu các nước và tổ chức quốc tế đa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh rằng “Cần lấy lợi ích của của người dân làm trung tâm của mọi chính sách”. Đây là thông điệp quan trọng mà Thủ tướng muốn gửi đến nhiều nước trên thế giới, thể hiện đúng bản chất của

Đọc thêm