Xuyên tạc công tác nhân sự – chiêu bài “vẽ rắn thêm chân”

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước ta. Việc cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, muốn tìm hiểu về công tác lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ trong cơ quan lãnh đạo của Đảng (Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ), Bộ Chính trị, Ban Bí thư…) để gánh vác nhiệm vụ cách mạng cũng là vấn đề bình thường và chính đáng. Tuy vậy, lợi dụng vấn đề này để

Đọc thêm

Cần chấm dứt trò diễn phản cảm!

Đầu tháng 11-2020, trên internet xuất hiện một số clip có cùng đề tài như: “Chính quyền thị trấn Cao Phong, Hòa Bình có thông đồng với nhóm “yêu đồ lính”?”, “Lời nhắn đến chính quyền thị trấn Cao Phong, Hòa Bình”…  Thông tin từ các clip cho biết, một nhóm người trong trang phục của cái gọi là “quân lực VNCH” tổ chức nhảy nhót, chụp ảnh trước tượng lãnh tụ, Quốc kỳ Việt Nam. Hành động này ngay lập tức khiến dư luận rất bức xúc, lên án.

Đọc thêm