“Thuyết âm mưu” của những kẻ lật sử Cách mạng Tháng Mười

A.Yakovlev, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng Cộng sản Liên Xô, sau này hiện nguyên hình là kẻ chống chủ nghĩa xã hội, chống Chủ nghĩa Mác-Lênin từng tuyên bố: Cách mạng Tháng Mười là “sai lầm lịch sử”. Chính tuyên bố này và những hành động phá hoại của A.Yakovlev là một trong những vũ khí tư tưởng trong chiến lược làm tan rã Liên Xô theo kịch bản của phương Tây. Những người theo “thuyết âm mưu” như A.Yakovlev thông qua lật sử Cách mạng Tháng Mười hòng phủ

Đọc thêm

Suy ngẫm vấn đề ngày càng nhiều thanh thiếu niên phạm tội

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án hình sự do những thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ gây ra đã để lại những hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê gần nhất của Bộ Công an, tỷ lệ gây án ở tuổi vị thành niên trên địa bàn cả nước là 5,2% đối với người dưới 14 tuổi, 24,5% đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Báo

Đọc thêm