CHẾ ĐỘ ĐỘC ĐẢNG KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Vừa qua, trên trang mạng của Đài Á châu tự do (RFA) đã tán phát bài viết “Chế độ một đảng cầm quyền là “môi trường thuận lợi cho tham nhũng phát triển”” với nội dung cho rằng chế độ độc đảng là môi trường thuận lợi cho tham nhũng và muốn chống được tham nhũng thì cần phải có chế độ dân chủ đa đảng. Vậy, thực tế có đúng như luận điệu trên? Cần khẳng định ngay rằng quan điểm trên của RFA là hoàn toàn sai trái, bịa

Đọc thêm

Cẩn trọng với những dụ dỗ mang tên “Dự án xã hội dân sự”

Dưới vỏ bọc tổ chức phi chính phủ, một số người, nhất là thanh niên, sinh viên, học sinh đã tham gia RISE – một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân. Từ đó, số này đã chủ động đăng ký tham gia chương trình huấn luyện trực tuyến, xây dựng các dự án “xã hội dân sự” theo sự định hướng của số cầm đầu RISE… Trên thực tế, đây chỉ là một trong những thủ đoạn tinh vi của RISE để thực hiện ý

Đọc thêm

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại – Bài 1: Không phải là “sự cáo chung của lịch sử”

Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ (năm 1991), trên thế giới xuất hiện luận thuyết chính trị về “sự cáo chung của lịch sử” với hàm ý chủ nghĩa tư bản (CNTB) sẽ vĩnh viễn ngự trị trên thế giới, còn chủ thuyết về CNXH được xây dựng trên cơ sở hệ tư tưởng Mác-Lênin sẽ bị lịch sử đào thải. Tuy vậy, những thành tựu to lớn trong xây dựng CNXH ở một

Đọc thêm