“MỎ VÀNG” DỮ LIỆU CÁ NHÂN: LÀM SAO ĐỂ THÔNG TIN NGƯỜI DÂN KHÔNG CÒN BỊ RAO BÁN CÔNG KHAI, PHI PHÁP?

Dữ liệu cá nhân, liên tục bị lợi dụng, trở thành “món hàng” để mua bán. Vì sao lại có tình trạng này? Và làm thế nào để mỗi chúng ta không bị lợi dụng trên không gian mạng. Dữ liệu trở thành loại tài nguyên giá trị trong kỷ nguyên số, thậm chí được ví von như nguồn dầu mỏ đặc biệt trong nền kinh tế số. Thế nhưng dữ liệu này, trong đó có dữ liệu cá nhân, liên tục bị lợi dụng, trở thành “món hàng” để

Đọc thêm

BÁO CHÍ VỮNG VÀNG TRƯỚC HÀNH VI XUYÊN TẠC, VU KHỐNG CỦA KẺ XẤU

Trong âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, trắng trợn hòng đạt được mục đích phá hoại xấu xa của chúng. Một thủ đoạn quen thuộc, trắng trợn của chúng là chĩa mũi nhọn vào lực lượng dũng cảm đấu tranh chống lại chúng, trong đó có các nhà báo, cơ quan báo chí cách mạng. Phải khẳng định rằng: thời gian qua, trong nhiệm vụ bảo

Đọc thêm