Nguyên nhân lộ, mất bí mật Nhà nước trên không gian mạng

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội, giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng những thành tựu của khoa học, công nghệ, tham gia vào môi trường Internet, không gian mạng, giúp Chính phủ triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh…Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thì cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đang đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức, trong đó nổi lên là trình trạng lộ,

Đọc thêm

Luận điệu bôi nhọ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta

Thời gian qua, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất đã được Đảng, Nhà nước ta tiến hành một cách công khai, minh bạch, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở. Hàng loạt cán bộ cấp cao sai phạm thuộc diện Trung ương và địa phương quản lý đều đã bị xử lý về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, biến chất. Chỉ trong chưa đầy một năm trở lại

Đọc thêm

‘Việt Nam xem vấn đề nhân quyền là mục đích để phấn đấu’

TS Cao Đức Thái cho rằng, Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ là một chủ trương đúng đắn, bởi chúng ta tự tin và nỗ lực về vấn đề nhân quyền cả trong đối nội và đối ngoại. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Việt Nam đã trở thành quốc gia có độc lập, chủ quyền và có tên trên bản đồ thế giới. Nhân dân Việt Nam chính thức trở thành người làm chủ đất nước. Cũng từ đây, Việt Nam luôn nỗ lực, cố

Đọc thêm

Tuyên truyền miệng – Vũ khí sắc bén trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền cũng như bộ đội ta đánh thắng địch về mặt quân sự (Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh). Tuyên truyền miệng là một phương thức tuyên truyền được tiến hành bằng lời nói trực tiếp nhằm mục đích

Đọc thêm

Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam

Từ trước tới nay, trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần cầu thị, sẵn sàng hợp tác, lắng nghe khuyến nghị của các chính phủ, cơ quan, tổ chức quốc tế để có những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn loại tội phạm này. Tuy nhiên, chúng ta cũng không chấp nhận những đánh giá phiến diện, thiếu khách quan, phủ nhận những nỗ lực của Việt Nam trong suốt thời gian qua. Từ năm 2000, Văn phòng giám

Đọc thêm