Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin

Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng. Có quan điểm công khai trắng trợn, thể hiện rõ sự thù địch, hằn học với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có quan

Đọc thêm

Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước (Bài 3: Tiếp theo và hết)

Cách đây tròn 75 năm, ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam diễn ra thắng lợi trong toàn quốc, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ dân tộc ta có Quốc hội-cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 75 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Vì vậy, các thế lực thù địch dù có “tung hỏa mù”, xuyên tạc, bóp méo hoạt động của Quốc hội, nhưng cũng không thể

Đọc thêm

Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố nguy hiểm ‘Triều đại Việt’

Bộ Công an xác định, “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. “Triều đại Việt” tổ

Đọc thêm