Bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng trước Đại hội XIII: Âm mưu cực kỳ thâm độc!

Càng sát Đại hội, các thế lực thù địch càng cố tình bịa đặt, vu cáo một số đồng chí lãnh đạo, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. HÀNG LOẠT BÀI VIẾT, VIDEO THẤT THIỆT VỀ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII Chỉ ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn lao đối với con đường phát triển của đất nước trong thời gian

Đọc thêm

Loại bỏ những “mầm cỏ dại” trong nội bộ

Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là thời điểm chúng ta tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045 (dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Chính vì vậy, ngay từ khi công tác chuẩn bị đại hội

Đọc thêm

Vững tin vào Đảng, cảnh giác trước âm mưu chống phá

Không khí hân hoan đang lan tỏa khắp các vùng miền trên cả nước khi ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp đến gần. Đại hội Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và

Đọc thêm