Xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Chỉ còn ít tuần nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra, nhân sự kiện chính trị trọng đại này, các thế lực phản động, thù địch, những kẻ cơ hội chính trị đã tìm mọi cách chống phá Đại hội XIII bằng nhiều thủ đoạn, hình thức khác nhau, đặc biệt là việc lợi dụng thông tin đại chúng và mạng Internet cùng các ấn phẩm đi kèm. Không chỉ chống phá về dự thảo các văn kiện

Đọc thêm

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Nhiệm vụ trước hết của đảng viên

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, 80% trong tổng số thông tin xấu, độc trên không gian mạng tập trung chủ yếu vào việc xuyên tạc, bôi nhọ công tác cán bộ. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt

Đọc thêm

Sự thật về quyền tự do báo chí ở Việt Nam

Gần đây, các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, phê phán Việt Nam không có tự do ngôn luận, báo chí, công kích các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến lợi dụng tự do báo chí để tuyên truyền chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên Internet và các trang mạng xã hội. Đặc biệt là

Đọc thêm

Những luận điệu phi lý núp bóng “nhân quyền”

Núp dưới danh nghĩa “nhân quyền”, một số tổ chức thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam như “Người Bảo vệ nhân quyền”, “Theo dõi nhân quyền thế giới” (HRW), “Tổ chức Bảo vệ ký Giả” (CPJ), “Ân xá quốc tế”… đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam, vu cáo rằng “Đàn áp nhân quyền Việt Nam 2020 gia tăng”. Những luận điệu phi lý Ngày 30/12/2020, trang mạng của đài VOA tiếng Việt đăng tải bài viết với tiêu đề

Đọc thêm

Không tô hồng, bôi đen bức tranh kinh tế

Với tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, Việt Nam thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới. Thông tin này được Tổng cục Thống kê (TCTK) đưa ra vào cuối năm 2020 làm nức lòng nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Thế nhưng một số người lại tỏ ra hậm hực, cho rằng Việt Nam “đã tô hồng bức tranh kinh tế”… Vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức Hiếm có năm nào nền kinh tế

Đọc thêm