Kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về đường lối phát triển kinh tế đất nước

Trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhất là trước thềm các kỳ Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch thường ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mặt trận tư tưởng lý luận. Trong đó, những luận điệu sai trái, phủ nhận tính đúng đắn, khoa học của đường lối phát triển kinh tế do Đảng ta xác định xuất hiện với mật độ, phạm vi ngày càng dày và rộng. Cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai

Đọc thêm

Phẫn nộ với những luận điệu xuyên tạc, vu cáo

Ðánh giá cao, ghi nhận sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Ðảng, ủng hộ đường lối đổi mới, phẫn nộ trước các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt của các thế lực thù địch, thiếu thiện chí đối với Ðảng, Nhà nước ta, đó là những nội dung chủ yếu trong nhiều bài viết của bạn đọc từ mọi miền gửi đến Báo Nhân Dân nhân Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Trong số này, Báo Nhân Dân xin giới

Đọc thêm

Hoạt động giám sát: Đã “dám” và đã “sát” (Bài 2)

Theo quy định của hiến pháp, chỉ có Quốc hội (QH) mới có quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Thực tế, trong thời gian qua, hoạt động giám sát của QH đã liên tục đổi mới và ngày càng có hiệu quả, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân. Tiếc rằng, một số người do không biết hoặc cố tình xuyên tạc nên đã có cái nhìn sai lệch về hoạt động này. Có người còn phát biểu “giám

Đọc thêm