Đảng viên không gương mẫu – một biểu hiện của “tự suy thoái”

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên không chỉ góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, mà còn củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Đảng viên không gương mẫu là biểu hiện của “tự suy thoái”, nên cần tích cực đấu tranh với biểu hiện này. Đảng Cộng sản Việt Nam được Nhân dân tin yêu gọi là “Đảng ta”. Bởi, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, dù khó khăn gian khổ đến đâu thì đảng viên của Đảng đều nêu cao tinh thần gương

Đọc thêm

Chó sủa mặc chó. Lữ hành cứ đi”…

Trong những năm qua, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Việt Nam đã và đang đạt nhiều kết quả quan trọng, giúp gia tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử công khai, thể hiện sự nghiêm minh của Đảng, sự thượng tôn pháp

Đọc thêm